top of page

Yönetim Bilimi (Liderlik) Dersi

Özel Ege Lisesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulamaya konan yeni seçmeli ders sistemi kapsamında Yönetim Bilimi (Liderlik) dersi okulun Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan tarafından verilmektedir.

Daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde mühendis adaylarına “Liderlik, Yönetim ve Değişim” adıyla bu dersi farklı bir formatta veren Eraslan, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden sonra lise öğrencileriyle çalışmanın farklı bir heyecanı olduğunu dile getiriyor.

YE_yonetimbilimi31102012_1.jpg

Gelişmiş ülkelerde birbiri ardına yapılan anketlerde özellikle kamu yöneticilerine yönelik güvensizliğin dikkat çekici olduğunu, iş dünyasındaki profesyonellere -göreceli olarak- daha yüksek düzeyde duyulan güvenin ise son yıllardaki skandallarla erimeye başladığını belirten Eraslan, örnek olarak Enron, Worldcom ve onlara eşlik eden Arthur Andersen gibi şirketleri, Nasdaq Borsası’nın eski başkanı Bernard Madoff’un yatırım fonunu, uluslararası ihalelerde rüşvet dağıtmakla suçlanan ve bir milyar euroyu aşan para cezası ödemeyi kabul eden Siemens grubunu gösteriyor.

Sınavsız bir uygulama olan dersin ana omurgasını liderlikle ilgili çeşitli makalelerin, ders içi tartışmaların ve sözlü sunumların oluşturduğunu ifade eden Eraslan, amaçlarından bir tanesinin öğrencilerin lise sonrası yaşamlarında karşılarına çıkabilecek çeşitli senaryolara hazırlanmaları olduğunu ifade ediyor. Derste, farklı ülkelerde, ortamlarda, zamanda ve koşullarda ortaya çıkan sorunlarda ve ikilemlerde liderlerin sorunlara nasıl yaklaştığının, çözdüğünün veya çözemediğinin, liderlerin avantajlarının, kısıtlarının ve karşı karşıya kaldıkları zorlukların tartışıldığını ekliyor.

Öğrencilerin, kendi yapacakları bir araştırma sonucunda siyasi, ekonomik, bürokratik veya akademik liderlik konumunda bulunmuş olan veya halen bulunan bir kişinin karşı karşıya kaldığı bir liderlik sorununun analizini yapmaları gerektiğini ifade eden Eraslan, ayrıca oluşturdukları gruplarla öğrencilerin bir sözlü sunum yapacaklarını belirtiyor. Sunum konuları çok geniş bir yelpazede düşünülmüş. Bunlar arasında “Nisan 1982’deki Falkland krizi, İran’ın nükleer programı, Kasım 2010’da Kuzey Kore ile Güney Kore arasında topçu ateşiyle başlayan siyasi bunalım, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay II. dairesine yapılan saldırı sonrasında Türkiye’de yaşanan siyasi iklim, Meksika devletinin uyuşturucu kartelleriyle yürüttüğü kanlı mücadele, 2008 yılında yaşanan global krizde Amerikan Merkez Bankası Fed’in karşı karşıya kaldığı güçlükler, yine 2008 yılında İzmir’e su sağlayan kuyulardaki arsenik oranının Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) belirlediği oranların üzerinde çıkması sonrasında yaşanan sorunlar” gibi başlıklar var.

Dersin akışı boyunca öğrencilerin farklı tanımlarla karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Eraslan, otorite, meşruiyet, ahlaki liderlik, kültürlerarası yönetim, zehirli (toksik) iletişim, saydamlık, hesap verebilirlik, proaktif liderlik, merkeziyetçilik gibi kavramların bunlardan yalnızca bazıları olduğunun altını çizdi. Tocqueville’den Weber’e, Machiavelli’den Bennis’e, Covey’den Lao-Tsu’ya, Atatürk’ten İbn Haldun’a varan geniş bir perspektifte önemli tarihsel şahsiyetlerin, liderlerin ve düşünürlerin ders içinde yer bulacağını söyleyen Eraslan, dersin alt başlıklarının Liderlik, Uluslararası Bağlamda Liderlik (Avrupa Birliği, Rusya, İran ve Orta Doğu, Diğer), Kamu Liderliği, Kamu Politikası ve Sivil Toplum olduğunu belirtti.


YE_yonetimbilimi31102012_2.jpg

Etiketler:

Öne Çıkanlar
Yakın Tarihliler
Arşiv
Etikete Göre Ara
bottom of page