top of page

Özel Okullarda Kirli Rekabet - Etik Dışı Taktikle Gelen Başarı (4 Ağustos 2008, Hürriyet)

 

 

Sınav sistemleriyle ortaya çıkan sorunlara bir yenisi eklendi. Çoğu okul etik dışı taktiklerle başarı puanları üzerinde oyunlar oynuyor.

 

Bazı okulların etik olmayan taktik ve yöntemlerle OKS sınavlarında başarı yansıttığı, ders başarısı düşük öğrencilere kendi okullarının lise kısımlarına devam edeceklerini taahhüt ederek onlara OKS’ye girmemeleri telkininde bulundukları iddia edildi.

 

Etik Olmayan Kural

 

Özel Ege Lisesi Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan “Eğitimcilerin toplumda model olması lazım. Gayri etik kavramlarla istatistikleri manipüle ederek başarı sağlamak hoş olmuyor. Rekabet etik kurallarla yapılmalı, eğitimdeki bu kirlilik mutlaka önlenmelidir.” dedi.

 

Türetilmiş Başarı

 

Başarı grafiği belirlenirken okulun son beş yılının kıstas alınması gerektiğini vurgulayan Eraslan, söyle dedi. “OKS İzmir Okulları sıralamasında bu yıla kadar var olmayan bir okulun il ve ülke birinciliğini elde ettiğine ilişkin kuşkulu bir bilgi ile karşı karşıyayız.”

 

Bazı özel okulların etik olmayan taktik ve yöntemlerle OKS sınavlarında başarı yansıttığı, ders başarısı düşük öğrencilere, kendi okullarının lise kısımlarına devam edeceklerini taahhüt ederek onlara OKS’ye girmemeleri telkininde bulundukları iddia edildi. Özel Ege Lisesi Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan “Eğitimcilerin toplumda model olması lazım. Gayri etik kavramlarla istatistikleri manüple ederek başarı sağlamak hoş olmuyor. Rekabet etik kurallarla yapılmalı, eğitimdeki nu kirlilik önlenmelidir.” dedi.

 

Son dört yıldır OKS’de ilk dört sırada yer alan Özel Ege Lisesinin Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan etik olmayan metotlarla OKS’de başarı sağladığını iddia ettiği bazı özel okulların sorgulanması gerektiğine işaret etti. Başarı grafiği belirlenirken okulların son beş yılının kıstas alınması gerektiğini vurgulayan Eraslan şunları söyledi:

 

“OKS İzmir okulları sıralamasında bu yıla kadar var olmayan bir okulun il ve ülke birinciliğini elde ettiğine ilişkin bilgi ile karşı karşıyayız. Ne var ki muhtemelen bu okulun bağlı bulunduğu eğitim grubunun diğer okullarından veya başka kurumlardan gelen üçer beşer öğrenciyle bir araya getirilmiş, toplam 21 öğrenciyle bu neticeye ulaşması, son derece fiktif bir başarıya işaret ediyor. Bu güne kadar var olmayan bir kurumun, başarısı yüksek 21 öğrenciyi 8. sınıfına kaydedip bir yıl sonra OKS’de yüksek başarı iddiasıyla ortaya çıkmasını sorgulamak gerekiyor.”

 

OKS’ye Girmeyin

 

Yansı Eraslan, son yıllarda İzmir’deki bazı özel okulların akademik seviyesi düşük öğrencilerini OKS’den uzak tutmaya çalıştığını, kendi okullarının lise kısımlarına devam edeceklerini taahhüt ederek onlara OKS’ye girmemeleri telkininde bulunduklarını iddia ederek söyle devam etti. “Öğrenci nüfusunun yüzde 15’i ile yüzde 50’sinin sınava girmediğini gördüğümüz okullar var.”

 

 

 

bottom of page