top of page

 

 

 

 

 

 • Eraslan, Yansı. Texas Instruments. The University of Connecticut. Storrs, CT. November 8, 1994

 

 • Eraslan, Yansı. General Electric, 1981. The University of Connecticut. Storrs, CT. November 1, 1994
   

 • Eraslan, Yansı. A More Efficient System for the Registration of Students at Graduate School. The University of Connecticut. Storrs, CT. November 1, 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Banking and Asset/Liability Management in EC Countries. The University of Connecticut. Storrs, CT. November 1, 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Lincoln Electric Company. The University of Connecticut. Storrs, CT. October 25, 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Crown, Cork and Seal. The University of Connecticut. Storrs, CT. October 18, 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Cray Research. The University of Connecticut. Storrs, CT. October 4, 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Information Technology (IT) and Team Management. The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Bovolis, C., Dinopoulos, C., Ergül, T. & Eraslan, Y. Executive Summary of a Banking Case. The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Final Report of a Bank’s Simulation Model. The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı. The Major Role of Information Technology (IT). The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Humphreys & Associates. The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı. American Abrasives, Inc. The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı. XCELL Simulation Model. The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı. Returns of Initial Public Offerings (IPOs). The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı, et al. Aetna Life Insurance and Annuity Company (ALIAC). The University of Connecticut. Storrs, CT. 1994
   

 • Eraslan, Yansı, et al. The New Health Care Plan of Clinton Administration. The University of Connecticut. Storrs, CT. 1993

 

 

  Raporlar ve Değerlendirmeler:

 

 • Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.  5580 Sayılı Kanunla İlgili Görüşler.  Haziran 2009.

 

 • Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne İletilmek Üzere İstenen, Özel Okullar ve Veliler Açısından Vergi Uygulamaları.  Nisan 2004.

 

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.  Millî Eğitim Bakanlığının Müfredat Programlarının Yenilenmesi Çalışmaları. Kasım 2003.

 

 • Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.  Millî Eğitim Bakanlığının Müfredat Programlarının Yenilenmesi Çalışmaları.  Haziran 2003.

 

 • Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.  Millî Eğitim Bakanlığının Özel Okullardan Hizmet Satın Almasına İlişkin Görüşler.  Nisan 2003.

 

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim Sektör Kurulu.  Yükseköğretim Anayasa ve Yasa Değişikliği Taslağı Üzerine Görüşler.  Mart 2003.

 

 • Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği.  Hazine Müsteşarlığı Tarafından İstenen, Özel Öğretim Sektöründeki Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Görüşler.  Mart 2003.

 

 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.  Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretim Elemanlarının Özlük Hakları Hakkında Değerlendirmeler.  Ağustos 2000.

 

 • Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.  Müfredat ve Eğitim Yöntemleri Komisyonu İçin Hazırlanan Rapor.  Şubat 2000.

 

 • Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği.  Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tesbit ve Tahsil Yönetmeliği Üzerine Hazırlanan Rapor.  Şubat 2000.

 

 • Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği.  Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tesbit ve Tahsil Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Üzerine Hazırlanan Rapor.  Ocak 1999.

 

 

bottom of page